Voetreflex massage Delft

Bij reflexologie of reflexzonetherapie wordt uitgegaan van het principe dat een toestand van ziekte een uiting is van een verstoord evenwicht. Wordt het evenwicht verstoord, dan uit zich dit in de vorm van meerdere klachten. De klachten maken duidelijk dat er iets niet naar behoren functioneert. Er kunnen klachten optreden die op verschillende manieren worden waargenomen, zoals:

  • huidverandering
  • pijn
  • jeuk
  • prikkels

Deze klachten duiden op blokkades in het lichaam. Met een gerichte massage kan via de zenuwuiteinden in de voet op effectieve wijze de blokkade worden opgeheven. Ieder weefsel en orgaan komt tot uiting in een reflexie in de voet. Aan de hand van de klachten kan goed worden herleid in welk deel van het lichaam de verstoring zit.

Met een voetreflex massage wordt een aanzet gegeven, zodat het lichaam zelf in staat is om te kunnen herstellen. Soms worden bepaalde delen van de voet alleen lichtjes aangeraakt en voldoet dat al om het orgaan weer in werking te herstellen.

Herstelfase

Er kunnen zowel tijdens als na de massage klachten optreden. Omdat ook hier wordt uitgegaan van het principe dat lichaam en geest in balans moeten zijn, kunnen de klachten zowel van lichamelijke als mentale aard zijn. Zo kunnen de klachten variëren van loomheid tot extra energie en van temperatuurverschillen tot emotionele reacties.

Na de behandeling is het resultaat van de massage vaak te zien in de urine. Dit zal donkerder gekleurd zijn, omdat de afvalstoffen vrij zijn gekomen en via de urine het lichaam verlaten. Door na de behandeling voldoende water te drinken, zullen de afvalstoffen het lichaam snel verlaten en kleurt de urine ook weer lichter. Er kan op meerdere gebieden ook meer afscheiding in het lichaam plaatsvinden zoals een toename van:

  • oorsmeer
  • ontlasting
  • transpiratie
  • witte vloed

Op mentaal gebied kunnen veranderende gevoelens worden waargenomen. Zowel positieve gevoelens als negatieve gevoelens kunnen hierbij opvallen. Het zijn allemaal tekenen dat de massage zijn werk heeft gedaan en er stoffen vrijkomen.

Ze vormen dus geen reden tot ongerustheid.

Het is van belang om na de massage behandeling veel water te drinken en op deze manier de afvalstoffen zo snel mogelijk uit het lichaam te krijgen. Hoe eerder de afvalstoffen het lichaam hebben verlaten, hoe beter.

Vul mijn contactformulier in en maak een afspraak of stel zo jouw vraag over voetreflex aan mij.